<Inapoi

Cine este responsabil pentru legalitatea programelor instalate ?

Potrivit dreptului romanesc, raspunderea juridicã (penalã si civilã) pentru instalarea si utilizarea programelor de calculator în cadrul unei societãti revine administratorului, respectiv administratorilor societãtii comerciale respective. În cazul în care compania are în organigramã o structurã specializatã pentru achizitionarea, instalarea si utilizarea programelor de calculator, atunci rãspunderea juridicã poate reveni sefului acestui departament sau persoanei care are înscrise în fisa postului atributii legate de instalarea si utilizarea programelor de calculator (de ex. IT manager, seful oficiului de calcul, administrator de retea etc.). Din punct de vedere civil, compania va rãspunde întotdeauna pentru despãgubirile solicitate de titularii de drepturi de autor asupra programelor de calculator lezati prin încãlcarea dispozitiilor legale aplicabile în materie, în subsidiar fatã de rãspunderea persoanei fizice administratorul sau angajatul societãtii).

"Rãspunderea penalã si civilã pentru instalarea de programe de calculator cu încãlcarea legislatiei drepturilor de autor revine persoanei sau persoanelor care rãspund de achizitionarea si instalarea de software în cadrul unei companii. Experienta controalelor întreprinse de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor a arãtat cã, de regulã, rãspunderea revine administratorului sau administratorilor societãtii, dar au existat si cazuri de societãti cu departamente specializate în domeniul IT, caz în care responsabilitatea a cãzut în sarcina persoanei care conducea un asemenea departament si avea în sarcinã acest lucru." - Rodica Pârvu, Director General ORDA